top of page
IMG_5694.JPG

Integritetspolicy

SKOGSFEEN SEKRETESSPOLICY 
 

Vi välkomnar den europeiska förbättringen av riktlinjer för dataskydd och tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Det gjorde vi innan EU:s nya allmänna dataskyddsförordning och välkomnar att alla äntligen måste ta en tydligare ställning här, mer transparens skapas och våra medborgares rättigheter stärks. 

Kort version: Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de juridiska dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsriktlinje och vidarebefordrar endast den del av dina uppgifter till en tjänsteleverantör från fall till fall som är nödvändigt för en steg. Det finns ett avtal med var och en av dessa tjänsteleverantörer, så att dina uppgifter endast får användas för det ändamål som anges av oss. 

Grundläggande information om dataskydd 

legal basis 

EU:s allmänna dataskyddsförordning, Data Protection Act 2000 och Data Protection Adaptation Act 2018 tjänar rätten till skydd av personuppgifter. Vi behandlar dina uppgifter uteslutande på grundval av lagbestämmelserna (GDPR, DSG 2018, TKG 2003). 

Ansvarig för efterlevnad av lagar och dataskyddsombud är: 

Gabrielle Sievert 

Västansjö 600 

84297 Ytterhogdal/Sverige 

Maila: skogsfeen.sweden@gmail.com 

Telefon: 0046/70/2502706 

Det är särskilt viktigt för oss att skydda och skydda alla personuppgifter som du anförtror oss. I det här dokumentet kommer du att lära dig mer om hur vi använder och behandlar dina personuppgifter. 

Syftesbegränsning, rättslig grund, lagringstid, datamottagare och dataöverföring 

Vi behöver de insamlade personuppgifterna för: 

• Utförande av Contract 

• Billing 

• Påstående om kontraktsanspråk 

• för kundtjänständamål 

• Marknadsföringsändamål 

Uppgifterna samlas in, lagras, bearbetas och används för detta ändamål. 

Rättslig grund för databehandling 

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är å ena sidan fullgörandet av ett avtal (t.ex. näthandel), legitima intressen, fullgörandet av våra rättsliga eller avtalsenliga förpliktelser och å andra sidan ditt samtycke (t.ex. kontaktformulär, nyhetsbrev , cookies, riktlinjer för dataskydd eller allmänna villkor). 

Underlåtenhet att tillhandahålla uppgifterna kan få olika konsekvenser. (Till exempel endast begränsad användbarhet av webbplatsen) eller begränsade informationstjänster från vår sida till dig. 

Varaktighet för databehandling 

Vi behandlar dina personuppgifter (namn, adress, e-postadress, bankuppgifter, här i synnerhet vilken typ av videor du tittade på) så långt det är nödvändigt under hela affärsrelationens varaktighet (från initiering, bearbetning till uppsägning av ett kontrakt) och utöver detta i enlighet med de lagstadgade lagrings- och dokumentationsskyldigheterna som följer av den österrikiska handelslagen (UGB), den federala skattelagen (BAO) och fram till slutet av alla rättsliga tvister, pågående garanti- och garantiperioder, etc._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

dataöverföring 

Denna webbplats använder SSL-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan alltid känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http://" till "https://" och på låssymbolen i din webbläsarrad._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_

Om SSL-kryptering är aktiverad kan de data som du överför till oss inte läsas av tredje part. 

Så mycket för grunderna. I det följande vill vi förklara var vi använder vilka uppgifter, för vilket ändamål och vilken rättslig grund. 

Syftet med datainsamling och rättslig grund 

kontaktformulär 

Din e-postadress, inklusive ditt meddelande i kontaktformuläret, kommer att skickas till oss via vår egen mailserver för att behandla din förfrågan, behandlas och lagras av oss. Dessa uppgifter kommer inte att samlas in eller vidarebefordras utan ditt samtycke. Utan dessa uppgifter kan vi inte behandla din begäran. 

Databehandling sker på grundval av lagbestämmelserna i § 96 (3) TKG och artikel 6.1 (a) (samtycke) GDPR. 

kommentar function 

För kommentarsfunktionen på denna sida kommer, förutom din kommentar, även information om när kommentaren skapades och användarnamnet du har valt att lagras. 

Den rättsliga grunden för detta är ditt samtycke till vår integritetspolicy. 

Databehandling sker på grundval av lagbestämmelserna i § 96 (3) TKG och artikel 6.1 (a) (samtycke) GDPR. 

Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare. 

bottom of page